Condicions

Condicions

 

Benvingut/da a Mensakas!

 

1.- QUI SOM?

A continuació, us expliquem qui és el titular d’aquest lloc web i de l’aplicació mòbil, així com les dades més importants d’identificació que considerem que heu de conèixer:

 

DENOMINACIÓ SOCIAL MENSAKAS S.C.C.L.
N.I.F. F67206375
DOMICILI Ronda Guinardó 42, At. 1ª, 08023, Barcelona.
DADES D’INSCRIPCIÓ Societat inscrita en el Llibre d’inscripcions de societats cooperatives de los Servicios Territoriales: Hoja 15065, Inscripción 1ª.
TELÈFON DE CONTACTE 651094253
CORREU ELECTRÒNIC [email protected]

 

2.- ON SÓN APLICABLES LES PRESENTS CONDICIONS I TERMES D’ÚS?

El present document, així com els esmentats en el mateix, estableix les condicions per les quals es regeix l’ús de la pàgina web i les condicions per a la descàrrega i ús de l’aplicació mòbil per part dels usuaris en el seu dispositiu smartphone o tablet.

Les condicions són aplicables a la pàgina web i aplicació que s’indiquen a continuació (en endavant, la Plataforma), així com a les pàgines web i aplicacions que es desenvolupin en un futur i siguin titularitat de Mensakas.

 

 

APLICACIÓ MÒBIL MENSAKAS
PÀGINA WEB https://www.mensakas.com/

 

Li preguem que llegeixi atentament tant les presents Condicions, com la nostra Política de Cookies i la nostra política de privacitat (conjuntament, les “Polítiques de Protecció de Dades”) abans de fer servir la plataforma.

En accedir per primera vegada a l’aplicació mòbil, li apareixerà un pop up on s’hauran d’acceptar els textos legals, als quals es donarà accés mitjançant un enllaç. L’aplicació i els nostres serveis no podran ser utilitzats fins que no es produeixi aquesta acceptació per part de l’usuari. Per tant, si vostè no està d’acord amb totes les Condicions i amb les Polítiques de Protecció de Dades, no ha d’utilitzar aquesta Plataforma ni realitzar comandes a través de la mateixa.

La utilització de la plataforma li atribueix la condició d’usuari i, com a tal, manifesta que accepta la vinculació a aquest acord i accepta en la seva totalitat les condicions que consten a continuación, relatives a la utilització de la plataforma i de la realització de comandes.

Si té alguna pregunta relacionada amb les Condicions o les Polítiques de Protecció de Dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte. El contracte, si escau, podrà formalitzar-se, a elecció seva, en qualsevol dels idiomes en què les Condicions estan disponibles en aquesta aplicació mòbil.

 

 

3.- APLICACIÓ MÒBIL

 

L’aplicació Mensakas pot ser descarregada a través de l’App Store o de Google Play de manera gratuïta, sense perjudici que la connexió a Internet a través del proveïdor de serveis de la seva xarxa mòbil pugui suposar un càrrec per les dades consumides.

Així mateix, quan descarregui l’aplicació se li sol·licitaran els permisos, i l’acceptació d’aquests serà voluntària:

 

PERMÍS
Ubicació detallada
Enviament de notificacions

 

FINALITAT

 

Conèixer la seva ubicació per mostrar els restaurants més propers i així millorar la seva experiència.

 

Enviar-li notificacions per posar en el seu coneixement la confirmació de la comanda, l’actualització de l’estat de la mateixa, i els descomptes o les promocions dels quals disposen alguns restaurants.

 

En qualsevol moment pot denegar els permisos que va atorgar en un inici a través dels Adjustaments del seu dispositiu mòbil.

 

4.- QUIN SERVEI OFERIM?

Mensakas és una cooperativa sense ànim de lucre que, a través d’una plataforma tecnològica en format aplicació mòbil o pàgina web, permet que els usuaris registrats (en endavant, clients) realitzin una comanda als restaurants que estan associats amb Mensakas.

 

Per tant, Mensakas s’encarrega de tramitar la comanda en representació del restaurant, prèvia confirmació d’aquest, i del seu lliurament a través dels seus treballadors al client. La tramitació de la comanda comprèn:

 

 • L’enviament de la sol·licitud del client al restaurant.
 • El pagament.
 • El transport de la comanda a l’adreça indicada pel client.

 

Així mateix, remarcar que en actuar com a intermediaris en el transport i recollida de comandes de restaurants independents a nosaltres no responem pels productes que s’ofereixen en els mateixos.

 

5.- ¿HE O NO DONAR-ME D’ALTA PER A REALITZAR UNA COMANDA?

 

Vostè té dues opcions:

 

 1. a) Pot donar-se d’alta registrant mitjançant el formulari que facilita a la plataforma. El registre li atribueix a vostè la condició de client. En aquest formulari es sol·licitaran les següents dades:

– Nom i cognoms, adreça, correu electrònic, número de telèfon, edat.

Només podrà registrar-se com a client si és major d’edat. Així mateix, vostè garanteix que les dades facilitades en el registre són veritables, exactes i completes.

En el moment de registrar se li atorgarà un Usuari i haurà de triar una contrasenya. El nom d’usuari serà el corresponent a l’adreça de correu electrònic que vostè ha facilitat i la contrasenya la haurà de triar vostè. Mensakas no assumeix cap responsabilitat amb relació a la custòdia i bon ús de les contrasenyes per accedir a aquesta plataforma, que seran responsabilitat exclusiva del Client.

Mensakas no pot assegurar-se la identitat ni de la correcció de les dades facilitades, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat en cas d’utilització del compte per un tercer que no està registrat. De la mateixa manera, si es detecta que s’està usant un compte de forma fraudulenta, perquè hi ha motius que permeten dubtar de la veracitat de les dades de la mateixa o de la identitat de qui actua a través d’ella, Mensakas es reserva el dret a denegar l’accés i ús de la plataforma fins que es comprovi la veritable identitat.

És important tenir en compte que a través d’Atenció al Client o del Formulari de Contacte pot posar en coneixement a Mensakas que:

 • S’ha produït una sostracció del compte bancari
 • Un robatori de la seva targeta bancària.
 • S’està fent un ús fraudulent de les anteriors.

A través dels apartats ressenyats també podrà posar en coneixement a Mensakas de l’oblit de la seva contrasenya i poder procedir a la seva restauració.

 

 1. b)No cal registrar-se per realitzar una comanda, en aquest cas únicament haurà de facilitar les dades per poder encarregar la comanda i realitzar el lliurament.

 

6.- PROCÉS A SEGUIR PER A REALITZAR UNA COMANDA

 

6.1. COMANDA

 

Àrea de Lliurament: Un cop registrat com a client, la plataforma mostrarà els restaurants disponibles en aquest moment i aquells en els quals les entregues es puguin realitzar en la direcció que ha indicat. Els Restaurants que ofereixin els seus productes a través de la nostra plataforma tenen una zona de lliurament limitada, de manera que no se li mostraran aquells restaurants els quals la zona de lliurament no es trobi en l’adreça facilitada pel Client.

 

à Elecció del producte: Un cop triat el restaurant, la plataforma mostrarà un llistat d’aquells productes que ofereix amb indicació dels preus dels mateixos.

 

à Productes oferts: Els restaurants oferiran productes disponibles en aquest moment si bé, de vegades, pot succeir que després d’haver realitzat la comanda no es puguin proporcionar. En aquest supòsit, Mensakas o el restaurant, es posarà en contacte directament amb el Client per informar d’aquesta circumstància i haurà oferir-li una alternativa.

Així mateix, s’ha de posar en coneixement del restaurant si vostè pateix d’alguna al·lèrgia o intolerància. Pot informar-ne a l’apartat: “Pateix d’alguna al·lèrgia?”.

 

à Begudes alcohòliques: Les begudes alcohòliques que s’ofereixin en les cartes dels restaurants associats a Mensakas només poden ser demanades per majors d’edat, de manera que, si en el registre un client no facilita les seves dades de forma veritable i és menor d’edat , Mensakas no es fa responsable d’aquest fet. No obstant això, si en el moment del lliurament es detecta que el destinatari de la beguda alcohòlica no és major d’edat o es tenen certs dubtes al respecte, el treballador de Mensakas es pot negar a lliurar el producte al client.

 

 

6.2. PROCESSOS DE REVISIÓ I CONFIRMACIÓ

Un cop triat el producte/s, apareix l’opció de RESUM DE LA COMANDA, en el qual es mostrarà un resum dels productes seleccionats, el preu total i l’opció d’afegir algun comentari, tant per al restaurant com per al treballador que realitza el repartiment. Així mateix, també apareixerà l’opció d’indicar si pateix d’alguna al·lèrgia que hagi de conèixer el restaurant.

En clicar l’opció CONTINUAR AMB EL PAGAMENT, apareixerà una pantalla amb el seu nom, l’adreça a la qual s’ha de lliurar la comanda i el mètode de pagament.

Un cop introduïdes totes les dades, podrà CONFIRMAR LA COMANDA, quant triï aquesta opció i no s’hagi detectat cap error ni en les dades ni en el pagament, Mensakas enviarà la comanda al restaurant i, quan aquest ho confirmi, se li enviarà un correu electrònic ratificant la seva comanda per part del restaurant, indicant l’hora APROXIMADA de lliurament del mateix i/o amb la corresponent notificació de l’aplicació.

 

6.3. PAGAMENT

 

Cada producte anirà acompanyat del preu amb IVA inclòs. Les despeses d’enviament no s’inclouen en el preu de cada producte, sinó que s’indicaran en el resum de la comanda. Puntualment i, malgrat la seva contínua revisió per part dels restaurants, pot succeir que un preu estigui fixat de forma incorrecta. En aquest cas, abans de procedir al seu lliurament, s’informarà al client de la incorrecció del preu:

 • Si el preu és inferior a l’indicat a la plataforma, se li retornarà la diferència
 • Si el preu és major a l’indicat, se sol·licitarà el pagament de la diferència, tot i que se li donarà la possibilitat de cancel·lar la comanda.

 

Es podrà realitzar el pagament a través d’una targeta de crèdit o de dèbit en el moment que es realitzi el lliurament. El treballador de Mensakas podrà sol·licitar l’exhibició de la mateixa o del D.N.I. en el moment de fer el lliurament en cas de dubtes respecte de la seva titularitat.

Els pagaments es realitzen a Mensakas, qui posteriorment meritarà el pagament al restaurant.

 

Codi de descompte i prepagament: Només seran vàlids i aplicables a la seva comanda els cupons de descompte reconeguts i emesos per Mensakas. En cas de no cobrir la totalitat de la comanda, s’haurà de continuar amb la realització del pagament per la confirmació de la comanda. Així mateix, i amb anterioritat a la realització de la comanda, aquests cupons hauran de ser consignats en l’espai reservat a aquesta finalitat. Concretament, s’haurà d’indicar el cupó de descompte sota de les dades de pagament abans de confirmar la comanda. En el propi cupó s’indicarà el seu període de validesa. Els cupons tenen un sol ús, no són acumulables a altres promocions.

 

7.- CANCEL·LACIÓ DE LA COMANDA

 

Vostè pot cancel · lar una comanda sense cap cost, sempre abans de la confirmació de la comanda pel restaurant i, per tant, ABANS de rebre el correu electrònic de confirmació.

Un cop hagi rebut el correu electrònic de confirmació per part del restaurant, no li serà tornat cap import. A més, en el cas que hi hagi proporcionat una adreça de lliurament errònia:

 • Si el repartidor és avisat quan es troba al restaurant per a la recollida del producte, però no ha iniciat la ruta de lliurament, NO TINDRÀ CÀRREC ADDICIONAL sempre que la nova direcció es trobi en la mateixa ciutat de l’encàrrec inicial i dins l’àmbit de repartiment.
 • En qualsevol de les circumstàncies anteriors, si la nova direcció indicada no es troba dins de la mateixa ciutat o àrea de repartiment, es procedirà a la cancel·lació de la comanda sense dret a devolució de la quantitat pagada mitjançant targeta.

 

En el cas que la cancel·lació procedeixi de Mensakas sense justa causa, se li abonarà la totalitat de la quantitat pagada per vostè.

 

8.- ATENCIÓ AL CLIENT

En Mensakas volem que els nostres clients estiguin contents amb els nostres serveis, per això som molt exigents amb l’atenció que els donem. Tractarem d’oferir sempre que puguem una solució als seus problemes amb les comandes. Per això, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el hipervincle de la plataforma Atenció al client.

à ¿Perquè es pot utilitzar aquest servei?

 • Canviar o cancel·lar la comanda: Si vol modificar la comanda un cop rebuda la confirmació de la mateixa, intentarem contactar amb el restaurant concret per procedir amb la sol·licitud. Si el restaurant encara no ha iniciat la realització de la seva comanda, llavors es podrà modificar. En cas que vulgui cancel·lar la comanda, això només podrà realitzar-ho abans de rebre el correu electrònic de confirmació de la mateixa. En aquest cas pot posar-se en contacte amb nosaltres perquè, al seu torn, ens posem en contacte amb el restaurant.
 • Queixes o suggeriments: Per Mensakas és molt important la seva opinió, de manera que us convidem a que ens doni recomanacions per a poder millorar. Així mateix, si no està d’acord amb els serveis prestats o amb la qualitat dels productes, agrairíem que ens donés la seva opinió i així poder millorar-los.
 • Preguntes sobre la seva comanda: Al correu de confirmació de la comanda rebrà un número de seguiment del mateix, si vostè creu que la comanda està trigant més del compte o no té informació sobre el mateix, contacti amb nosaltres perquè puguem fer un seguiment i, al seu torn, ho comuniquem a aquest.
 • Preguntes sobre les presents Condicions o les Polítiques de Protecció de Dades.

 

 

 

9.- CONDICIONS D’ÚS DE LA PLATAFORMA

 

El client es compromet a utilitzar els continguts de la nostra plataforma de conformitat amb la Llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix Mensakas en cada moment, i no podrà emprar per a:

 

 • Realitzar activitats il·lícites, contràries a la bona fe, als bons costums, a la moral o a l’ordre públic.
 • Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.
 • Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut de la plataforma
 • Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i / o que atemptin contra els drets humans.

 

En cas de realitzar alguna d’aquestes conductes se li podrà bloquejar l’accés a la nostra plataforma, cancel·lar i eliminar el seu compte, eliminar la publicació o material indicats o qualsevol altre d’anàloga matèria, iniciar accions judicials o comunicar aquestes actuacions a l’autoritat competent.

 1. Les presents condicions generals d’ús no exclouen la possibilitat que determinats serveis d’aquesta PLATAFORMA, per les seves característiques particulars, siguin sotmesos, a més, a unes condicions particulars d’ús, les quals, en tot cas, podran ser consultades pel client abans de la seva activació.

 

 

 

 

 

 

 1. Prestació i / o contractació dels productes o serveis que puguin ser oferts.
 2. Respondre a les sol·licituds d’informació, consultes, queixes, ofertes i qualsevol altra de naturalesa semblant.
 3. Realitzar anàlisis estadístiques.
 4. Mensakas es reserva el dret a retirar o rectificar l’accés a la nostra Plataforma, per la qual cosa no serem responsables si ocasionalment els nostres serveis deixen d’estar disponibles o l’accés només és prevista per a algunes parts de la nostra plataforma.
 5. 5. Sense perjudici de l’acceptació de la Newsletter, el client dóna el seu consentiment per rebre publicitat i promocions de Mensakas sobre els productes i serveis que aquesta comercialitza per qualsevol mitjà de comunicació.
 6. Mensakas és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial i ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per a la seva explotació sobre el nom de domini, les marques i signes distintius i qualssevol continguts publicats en aquesta PLATAFORMA.

Mitjançant el present document informem que no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquesta plataforma ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibit al client la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts d’aquesta Plataforma. L’ús no autoritzat dels continguts d’aquesta plataforma pot suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres lleis aplicables.

Els continguts d’aquesta plataforma, incloent dissenys, text, imatges i codi font (en conjunt referits com el “Contingut”), estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial. De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre de cap manera sense el permís previ, escrit i explícit del titular.

 1. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. No obstant això, com a consumidor, li són d’aplicació tots els drets que li reconeix la legislació vigent al respecte.
 2. L’enviament i la remissió de dades que es realitzi pel client a través de la plataforma o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats als mateixos. Realitzem els nostres millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.
 3. Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en Mensakas s’ofereixen a efectes merament informatius a l’usuari, de manera que Mensakas no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s’ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicades en un altre domini.
 4. Les nostres recomanacions i / o judicis de valor sobre els serveis i / o continguts, així com l’anunci de promocions, han de ser considerades per l’usuari com previsions de bona fe, sense que hi hagi tenir-les com afirmacions de fet, ni com a part de cap contracte amb l’usuari.
 5. No ha de fer un ús indegut d’aquesta Plataforma mitjançant la introducció en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Tampoc tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta Plataforma, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb aquesta plataforma. Així mateix, es compromet a no atacar aquesta plataforma a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

L’incompliment del que indica comportarà la posada en coneixement d’aquestes actuacions a les autoritats competents perquè imposin les sancions de qualsevol índole previstes en la legislació vigent i cooperarem amb les mateixes per a esbrinar la identitat de l’atacant.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua que sigui conseqüència d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta plataforma o de la descàrrega de continguts de la mateixa als que aquesta redireccioni.

 1. Mensakas es reserva el dret de cancel·lar el contracte quan es produeixin circumstàncies que es trobin fora del seu control raonable, enunciant com a tals, actes de força major, accions governamentals, guerres o emergències nacionals, vandalisme, commoció civil, incendis, explosions, inundacions, de nevada, epidèmies, tancaments patronals, vagues o altres conflictes laborals, restriccions o retards que afecten les companyies o incapacitat o retard en l’obtenció de materials adequats o apropiats, sense perjudici d’altres que no és troben enumerats anteriorment. En aquests supòsits, les obligacions de les parts quedaran suspeses durant el temps en què duri la Causa de Força Major.
 2. Els Termes i Condicions d’Ús poden ser modificats en qualsevol moment, de manera que ha de revisar les Condicions amb freqüència i tenir coneixement de qualsevol canvi que puguem realitzar.